Om Seniorval.se

Seniorval.se är Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer.

Webbtjänsten startades som ett initiativ av två närstående för att stötta seniorer och deras anhöriga och närstående att fatta beslut kring vilken omsorg och vilket boende de vill ha när de åldras. För att välja behövs information och inspiration. Det vill Seniorval.se bidra med.

På Seniorval.se kan du:

  • söka leverantörer av hemtjänst och hushållsnära tjänster där du bor
  • söka olika typer av boende för seniorer i hela Sverige 
  • hitta träffpunkter, dagverksamheter och andra former av gemenskap
  • få hjälp att utvärdera olika alternativ för att hitta det som passar dina behov och önskemål
  • ta del av mängder av information, inspiration och tips kring boende tjänster i hemmet för äldre
  • dela erfarenheter med andra

Seniorval.se:s lojalitet ligger hos användarna av sajten. Allt vi företar oss syftar till att stötta i valprocessen kring boende, service och omsorg för seniorer. Seniorval.se ägs inte av och är inte beroende av någon myndighet, omsorgs- eller boendeverksamhet eller annan organisation som skulle kunna ha intresse av att ge partisk information.

Seniorval.se ägs av Senior Life AB. 

 

Läs mer om Seniorval.se